Team building công ty ADCo

Công Ty Teambuilding tổ chức team building cho công ty ADCo tại Tây Nguyên.

 • Nâng cao tinh thần đồng đội
 • Trải nghiệm vùng đất mới
 • Trải nghiệm văn hóa Tây Nguyên
 • Vượt qua giới hạn bản thân
 • Phát hiện nhân tố mới.
Công Ty Teambuilding - tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding – tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding - tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding – tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding - tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding – tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding - tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding – tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding - tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding – tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding - tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding – tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding - tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên
Công Ty Teambuilding – tổ chức team building cty ADCo Tây Nguyên

 

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TEAM BUILDING
56 Nguyễn Văn Công, Gò Vấp, TPHCM
Tel: 19006601 – Hotline: 0919561886
Website: www.congtyteambuilding.com